Helge Kool teeb õpilase rõõmsamaks

Helge Kool annab sissevaate õpilase päeva

 • Meie südameasi on muuta koolipäev iga õpilase jaoks rõõmsamaks. 
 • Viime läbi koolirõõmu ja koolistressi uuringuid.
 • Anname õpilastele ja koolidele tagasisidet nende hetkeolukorra kohta. 
 • Õpilased saavad ennast aidata või küsida vajadusel abi.
Fotol õpilased telefonidega

Helge Kool samm-sammult

1. Samm:

Saadame kõikidele õpilastele klassis 4x aastas 27 küsimusest koosneva ankeedi

 • Vaikimisi on iga ankeet anonüümne.
 • Kui õpilane soovib isiklikku tagasisidet, siis võib ta ankeeti lisada oma kontaktandmed.
 • Kui õpilane soovib tulemusi jagada oma kooli psühholoogiga, siis lisab ta ankeedile oma nime.

2. samm:

Koostame analüütilise raporti.

 • Koolipsühholoog saab iga klassi õpilaste andmete põhjal põhjalikuma analüüsi.
 • Kirjeldame selles olukorda 6s mõõtmes: suhted, tervis, tunded, keskendumine, õpitahe ja väsimus. Kirjeldame õpilaste seisundit 5sel skaalal: roheline-sinep-kollane-oranž-punane. 
 • Lisame olulisemad tähelepanekud, võimalikud riskid ja probleemid klassi kui terviku kohta.
 • Kui õpilane soovis isiklikku tagasisidet, siis saadame talle vastuse. Juhul kui ta oli nõus jagama oma tulemust ka oma kooli psühholoogiga, siis edastame selle ka koolipsühholoogile.

3. samm:

Vajadusel tuleme kooli, et tulemustest koos õpetajate ja õpilastega vestelda.

 • Vestleme õpilastega tulemustest ja peame ühiselt nõu, et kuidas klassi õhkkonda senisest rõõmsamaks muuta.

Helge Kooli taustast

 • Helge Kooli idee sündis 2019. aasta suvel. Mõistsime, et õpilaste vaimne tervis Eestis on oluline probleem, mis vajab tähelepanu.
 • 2019-20. aasta talvel arendasime ideed ja lahendust. Olime Starter Edutegu finalist. Samuti osalesime Garage48 Edutech hackathonil ja Technopoli Digital Wellness hackathonil. Viisime läbi 72 intervjuud: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolipsühholoogid. Seeläbi saime aru erinevate osapoolte ootustest.
 • 2020.a kevadel käivitasime NULA inkubaatori 10 osaleja seas oma teenuse - testisime Eestis 64 last ja 12 lapsevanemat ja võrdlesime, et kuivõrd erineb laste enesehinnang lapsevanema hinnagust oma lapse kohta. Mõistsime, et lapsevanemad võivad tajuda oma lapse probleeme üpris erinevalt lastest endist.
 • 2020.a. sügisel testisime 4s koolis (Tallinna kool, Tallinna läheduses paiknev kool, väikelinna kool ja maakool) 13-16 aastaseid õpilasi klassikomplektide kaupa. Kokku üle 200 õpilase. Mõistsime, et olukord mõnes klassis on päris hea, aga mõnes teises klassis katastroofiline. Kõige markantsema näite puhul oli 2/3 klassi õpilastest "oranžis" või "punases", mis viitab tõsisele läbipõlemisele.
 • 2021.a. kevadel käivitasime SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel arendusprojekti, et välja arendada Helge mobiilirakendus, mille abil õpilased saavad automaatselt teste täita ja oma tulemuste kohta tagasisidet. Mobiilirakenduse võib õpilane alla laadida App Store'i ja Google Play kaudu.
 • 2022.a. kevadsemestri lõpuks on meie tegevus laienenud 10 kooli ja meie testimises osaleb jooksvalt ligi 500 õpilast.