Helge Kool aitab teha õpilase rõõmsamaks

Helge Kool annab sissevaate õpilase päeva

 • Viime läbi koolirõõmu ja koolistressi uuringuid ja koolis toimetuleku külalistunde 
 • Anname õpilastele ja koolidele kohest tagasisidet nende hetkeolukorra kohta. 
 • Õpilased saavad soovi korral ennast aidata või küsida vajadusel abi.
Fotol õpilased telefonidega

Helge Kool samm-sammult

1. Samm:

Iga õpilane koolis täidab 4x aastas 27 küsimusest koosneva ankeedi

 • Vaikimisi on iga individuaalne ankeet anonüümne ja õpilane saab koheselt peale oma ankeedi täitmist isikliku tagasiside oma seisundi kohta.
 • Kui õpilane soovib tulemusi jagada oma kooli psühholoogiga, siis saab ta oma tulemused talle edastada.

2. samm:

Meie süsteem koostab klasside ja kooli kohta üldistatud analüütilise raporti.

 • Koolipsühholoog saab iga klassi õpilaste andmete põhjal põhjalikuma analüüsi, milles on õpilaste seisund 6s mõõtmes: suhted, tervis, tunded, keskendumine, õpitahe ja väsimus. Kirjeldame õpilaste seisundit 5sel skaalal: roheline-sinep-kollane-oranž-punane. 
 • Lisame olulisemad tähelepanekud, võimalikud riskid ja probleemid iga klassi ja kogu kooli kohta.

3. samm:

Tuleme kooli, et tulemustest koos õpetajate ja õpilastega vestelda.

 • Vestleme õpilastega tulemustest ja peame ühiselt nõu, et kuidas klassi õhkkonda senisest rõõmsamaks muuta.
 • Vestleme kooli juhtide, õpetajate ja kooli tugispetsialistidega, et milliseid valikuid koolis tervikuna teha.

Helge Kooli taustast

 • Helge Kooli idee sündis 2019. aasta suvel. Mõistsime, et õpilaste vaimne tervis Eestis on oluline probleem, mis vajab tähelepanu.
 • 2019-20. aasta talvel arendasime ideed ja lahendust. Olime Starter Edutegu finalist. Samuti osalesime Garage48 Edutech hackathonil ja Technopoli Digital Wellness hackathonil. Viisime läbi 72 intervjuud: õpilased, õpetajad, lapsevanemad, koolipsühholoogid. Seeläbi saime aru erinevate osapoolte ootustest.
 • 2020.a kevadel käivitasime NULA inkubaatori 10 osaleja seas oma teenuse - testisime Eestis 64 last ja 12 lapsevanemat ja võrdlesime, et kuivõrd erineb laste enesehinnang lapsevanema hinnagust oma lapse kohta. Mõistsime, et lapsevanemad võivad tajuda oma lapse probleeme üpris erinevalt lastest endist.
 • 2020.a. sügisel testisime 4s koolis (Tallinna kool, Tallinna läheduses paiknev kool, väikelinna kool ja maakool) 13-16 aastaseid õpilasi klassikomplektide kaupa. Kokku üle 200 õpilase. Mõistsime, et olukord mõnes klassis on päris hea, aga mõnes teises klassis katastroofiline. Kõige markantsema näite puhul oli 2/3 klassi õpilastest "oranžis" või "punases", mis viitab tõsisele läbipõlemisele.
 • 2021.a. kevadel käivitasime SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel arendusprojekti, et välja arendada Helge mobiilirakendus, mille abil õpilased saavad automaatselt teste täita ja oma tulemuste kohta tagasisidet. Mobiilirakenduse võib õpilane alla laadida App Store'i ja Google Play kaudu.
 • 2022.a. kevadsemestri lõpuks oli meie tegevus laienenud 10 kooli ja meie testimises osales regulaarselt ligi 500 õpilast. 
 • 2023.a. alguseks on meil Heateo Mõjufondi abiga valminud koolide tugispetsialisti töölaua arendus. Selle abil käime koolides noori testimas ja läbi viimas külalistunde, kus mõõdame noorte seisundit, vaatame kuidas kogu klassil läheb ja peame koos tugispetsialistide ja noortega ühiselt nõu, et mida paremini teha.