Helge Kool aitab teha õpilase rõõmsamaks

Helge Kool annab sissevaate õpilase päeva

 • Lihtsustame tugispetsialisti tööd töölaua abil
 • Viime läbi koolirõõmu ja koolistressi uuringuid ja koolis toimetuleku külalistunde 
 • Õpilased ja koolid saavad kohest tagasisidet hetkeolukorra kohta
 • Õpilased saavad soovi korral ennast aidata või küsida vajadusel abi
Fotol õpilased telefonidega

Helge Kool samm-sammult

1. Samm:

Iga õpilane koolis täidab 27 küsimusest koosneva ankeedi

 • Vaikimisi on iga individuaalne ankeet anonüümne ja õpilane saab kohe peale oma ankeedi täitmist isikliku tagasiside oma seisundi kohta.
 • Kui õpilane soovib tulemusi jagada oma kooli tugispetsialistiga, siis saab ta oma tulemused talle edastada.

2. samm:

Meie süsteem koostab klasside ja kooli kohta automaatselt üldistatud analüütilise raporti.

 • Tugispetsialistil tekib iga klassi õpilaste andmete põhjal põhjalikum analüüs, milles on õpilaste seisund 6s mõõtmes: suhted, tervis, tunded, keskendumine, õpitahe ja väsimus. Kirjeldame õpilaste seisundit 5sel skaalal: roheline-sinep-kollane-oranž-punane. 
 • Üksikküsimuste vastuste kaupa on võimalik näha detailseid tulemusi. Lisame olulisemad tähelepanekud, võimalikud riskid ja probleemid iga klassi ja kogu kooli kohta.

3. samm:

Tuleme kooli, et tulemustest koos õpetajate ja õpilastega vestelda.

 • Vestleme õpilastega tulemustest ja peame ühiselt nõu, et kuidas klassi õhkkonda senisest rõõmsamaks muuta.
 • Vestleme kooli juhtide, tugispetsialistide ja õpetajatega, et milliseid valikuid koolis tervikuna teha.

Helge Kooli taustast

 • Helge Kooli idee sündis 2019. aasta suvel. Mõistsime, et õpilaste vaimne tervis Eestis on oluline probleem, mis vajab tähelepanu.
 • 2019-20. aasta talvel arendasime ideed ja lahendust. Olime Starter Edutegu finalist. Samuti osalesime Garage48 Edutech hackathonil ja Technopoli Digital Wellness hackathonil. Viisime läbi intervjuud õpilaste, õpetajate, lapsevanemate ja koolipsühholoogidega. Seeläbi saime aru erinevate osapoolte ootustest ja alustasime Tallinna Ülikoolis regulaarselt toimuvate ELU projektidega, kus üheskoos TLÜ tudengite ja õppejõududega arendasime Helge lahendust.
 • 2020.a kevadel käivitasime NULA inkubaatori osalejana oma esimese teenuse - testisime lapsi ja lapsevanemaid. Mõistsime, et lapsevanemad võivad tajuda oma lapse probleeme üpris erinevalt lastest endist. Alustasime 4s koolis regulaarsete testimistega klassikomplektide kaupa. Kokku osales testimistes üle 200 õpilase.
 • 2021-22 arendasime SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel Helge mobiilirakenduse, mille abil õpilased saavad automaatselt teste täita ja oma tulemuste kohta tagasisidet. Mobiilirakenduse võib õpilane alla laadida App Store'i ja Google Play kaudu. Meie tegevus laienes 10 kooli ja meie regulaarses testimises osales 500 õpilast.
 • 2023.a. alguses valmis Heateo Mõjufondi abiga koolide tugispetsialisti töölaud. Regulaarses testimises osales 15 koolist üle 1500 õpilase. Hakkasime läbi viima külalistunde, kus mõõdame noorte seisundit. Vaatame kuidas kogu klassil läheb ja peame koos noorte ja tugispetsialistidega ühiselt nõu, et mida paremini teha.
 • 2024.a. alguseks on Helge kliendiks 35 eripalgelist kooli üle kogu Eesti.

Helge Kooli partnerid

MTÜ Helge Kool on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon liige

Helge Kool MTÜ on Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsiooni (VATEK) liige

MTÜ Helge Kool on EdTeh Estonia asutajaliige

Helge on EdTech Estonia asutajaliige