Helge Kool eetikakoodeks

Helge Kool MTÜ analüüsib 13-19-aastaste noorte koolirõõmu. Helge Kool lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, haridusvaldkonna headest tavadest ja Vabaühenduste eetikakoodeksist.

  • Kasutame teaduslikel alustel põhinevaid lähenemisi ja valdkonna parimaid praktikaid.
  • Oma töö tegemisel ja teenuste pakkumisel esitatame põhjendatuid, andmetel tuginevaid ja teaduslikel alustel põhinevaid väiteid.
  • Enda algatuste juures peame oluliseks noorte huvide esiplaanile seadmise ja kaasame neid aktiivselt lahenduste leidmise juurde.
  • Tegutseme teadlikult selle nimel, et mitte kahjustada ega ohtu seada kellegi tervist ja turvalisust.

Andmete töötlemise põhimõtted

Helge andmed tugispetsialisti veebirakenduses

Helge Kool MTÜ järgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid meie käsutusse usaldatud informatsiooni käsitlemisel. Helge veebilinkide kaudu täidetud ankeedid on täielikult anonüümsed. Süsteem tuvastab ainult vastaja kooli ja klassi, et näidata koolile olukorda konkreetses klassis. Individuaalseid vastuseid ei seota konkreetse vastaja isikuga – kooli tugispetsialist näeb vastuseid ainult klasside tasemele üldistatud kujul.

Tugispetsialisti poolt veebirakendusse sisestatud andmed, märkmed oma kooli klasside ja õpilaste kohta on süsteemis turvatud kujul ja nähtavad peale süsteemi sisse logimist ainult tugispetsialistile endale. Tugispetsialisti töölauale saab turvaliselt sisse logida Haridus- ja Teadusministeeriumi ametliku autentimissüsteemi HarID abil (ID-kaart, Mobiil-ID, Smart-ID).

Tugispetsialistil on võimalik igal ajahetkel süsteemi sisestatud andmed jäädavalt kustutada: Õpilased -> Õpilase kaart -> vali / kustuta. Klassid -> Klassi kaart -> vali / kustuta.

Helge andmed noorte mobiilirakenduses

Helge Kooli mobiilirakenduse kaudu antud vastused on nähtavad ainult mobiilirakenduse kasutajale. Mobiilirakenduse sisu ei näe mitte ükski kolmas osapool ja need salvestatakse ainult juhul kui kasutaja ise annab selleks loa.

Turvalisuse tagamiseks on Helge mobiilirakendus disainitud “musta kasti” põhimõttel. Mobiilirakenduse kasutaja autentimine ja kasutaja testide andmed on talletatud eraldi serverites. Kasutaja testide tulemused on anonüümsed ja turvatud. Mobiilirakendusse sisse logimisel ühe serveri kaudu pärib mobiilirakendus testide tulemused turvatud kanali kaudu teisest serverist.

Peale mobiilirakenduses testidele vastamist saab iga vastaja ise otsustada, et kas ta soovib vaadata isiklikku tagasisidet. Samuti saab mobiilirakenduse kasutaja ise ja ainuisikuliselt otsustada, et kas oma infot jagada mistahes kolmandate osapooltega – kas oma lapsevanemaga, enda kooli tugispetsialisti, õpetaja või nõustajaga.

Vaikimisi ei näe neid andmeid mitte ükski väline osapool ja mobiilirakenduse kasutajal on võimalik igal ajahetkel kõik enda poolt mobiilirakendusse sisestatud andmed koheselt ja jäädavalt kustutada: Sätted -> Isiklik info -> Kustuta -> Kustuta ja logi välja.

Üldist Helge andmete kohta

Kõik Helge Kool MTÜ poolt andmete töötlemiseks kasutatavad serverid paiknevad Euroopa Liidu territooriumil (Eesti, Soome või Saksamaa). Infot ei edastata EL ega EFTA territooriumilt välja.

Küsimuste korral palume võtta ühendust: [email protected]