Helge tugilaud

Helge tugilaud - tugispetsialisti töölaud aitab kooli tugispetsialistil teha tööd klasside ja õpilastega

Helge tugilaud toetab kogu kooli tugitiimi

Õppenõustaja

Noorte arengu nõustamisel

Koolipsühholoog

Laste ja lapsevanemate toetamisel

Sotsiaalpedagoog

Noorte sotsialiseerimisel

Helge tugilaud annab sissevaate õpilaste päeva

Tugispetsialisti töö 

kavandamise moodul

Haldab tugispetsialisti igapäevatööd

 • Õppimist toetava keskkonna loomine
 • Tegevused klassides ja õpilastega
 • Õppimist abistavate materjalide haldus

Detailne andmeanalüüs

Probleemide tuvastamiseks, algpõhjuste leidmiseks ja lahendamiseks

 • Koolinoorte üldseisundi jälgimine
 • Klasside hindamiste tulemuste ja üksikküsimuste vastuste detailne analüüs
 • Võrdlused klasside vahel ja võrdlused ajas

Klasside kaardid ja õpilaste isikukaardid

Individuaalse töö tegemiseks konkreetsete klasside ja  noortega

 • Privaatsete märkmete tegemine
 • Kohtumiste haldamine
 • Materjalide haldamine

Helge protsess

Samm 1

Ettevalmistus

Kool teatab testimisse valitud klasside arvu. Helge häälestab kooli, klasside ja õpilaste sätted. Sõlmime aastase litsentsilepingu.

Samm 2

Käivitus

2h Helge metoodika koolitus. Vajadusel tuleb Helge esindaja kooli kohale ja aitab esimesi testimisi läbi viia

SAMM 3

Kasutamine

Kooli tugispetsialist kasutab töölauda ja arutab regulaarselt Helgega kuidas õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid toetada.

Helge tugispetsialisti töölaua eelised

Struktureeritud

Tugispetsialisti tegevuste süsteemne kavandamine, prioriteetide ja tulemuste haldus. 

Paindik

Annab tööriistad töö haldamiseks vastavalt enda eelistustele. Sekkumise kohandamine klassile.

Andmepõhine

Raportid millega juhtimisotsuseid ette valmistada nt. eelarveliste otsuste ettevalmistamiseks.

Teaduspõhine

Schaufeli (2002, 2020), Salmela-Aro (2009), Konu & Rimpelä (2002) Eestisse kohandatud teadustööl.

Võimestav

Säästab tugispetsialisti aega ja aitab suhteid luua õpetajate, noorte ning lapsevanematega

Turvaline ja privaatne

Autentimine HarID abil. Andmepoliitika kooskõlas EL üldise andmekaitse määrusega (GDPR).

Helge litsentsi maksumus aastas

Väike

Kuni 10 klassi
Kuni 250 õpilast

500

Keskmine

Kuni 20 klassi
Kuni 500 õpilast

600

Suur

Üle 20 klassi
Üle 500 õpilast

700

Alustame koostööd

  This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.

  Korduma kippuvad küsimused

  Mida Helge tugispetsialisti töölaud sisaldab?

  • Kavandamise moodul. Võimaldab kavandada oma igapäevaseid tegevusi - tööd üksikute noortega, klassidega ja ka kogu kooliga.
  • Klasside kaart. Võimaldab hallata informatsiooni erinevate klasside kohta, korraldada testimisi, korraldada erinevaid sekkumisi ja vaadata klasside tulemusi.
  • Õpilase isikukaart. Võimaldab hallata igapäevatööd noortega, hallata nendega kohtumisi, korralda noorte testimisi, sekkumisi ja koostööd õpilaste vanematega.
  • Raporteerimine. Võimaldab analüüsida klasside, perioodide ja terve kooli lõikes õpilaste seisundit.
  • Materjalid. Võimaldab hallata erinevaid õpirahulolu, õpioskuste, suhete ja noorte vaimse tervise valdkonnaga seotud koolitus- ja infomaterjale.

  Mitu korda saan testimisi oma koolis läbi viia?

  Paindlikult. Testimisi saab läbi viia vastavalt oma soovile. Meie kogemus näitab, et enamasti on mõistlik kahe testimise vahel samas klassis jätta ca 1-2 kuuline vahe ning vahepealse aja jooksul koos õpetajate ja noortega ette võtta konkreetseid samme, et olukorda muuta. Seejärel uuesti testimist läbi viies saavad kõik ühiselt hinnata, et missugune on tegevuste mõju.

  Mida sisaldab Helge test - kas ainult õpilaste heaolu?

  Ei, Helge võimaldab õpilaste seisundit ja soove analüüsida palju põhjalikumalt:

  • Testis on kokku 6 dimensiooni: suhted, tervis, tunded, keskendumine, õpitahe ja väsimus.
  • Test mõõdab õpilaste seisundit 5sel skaalal: roheline-sinep-kollane-oranž-punane.
  • Lisaks on võimalik teha detailset analüüsi kõikide ankeedis vastatud üksikküsimuste lõikes.

  Kui kaua läheb raporti koostamisega? Kas teie teete seda?

  Helge tugispetsialisti töölaud on täiesti automaatne. Raport on valmis kohe kui ankeedi täitmine klassis on lõppenud.

  Saime testimise tulemused teada. Mis nüüd saab?

  Helge testimise tulemusel on võimalik kavandada erinevaid algatusi, mille abil noori, õpetajaid või lapsevanemaid toetada või koolitada. Samuti on koolide tugispetsialistid käivitanud koolides mitmeid uuendusi, et õpikeskkonda sobivamaks kujundada. Siin on loetelu mõningatest teemadest, mille osas on Helge teenust kasutavad koolid seni tegelenud:

  • Õpimotivatsioon - kuidas aidata noortel leida koolirõõmu
  • Keskendumine - kuidas parandada oma õpistrateegiaid, muuta oma harjumusi ja tõhustada õppimist
  • Õpingutega toimetulek - kuidas parandada ajajuhtimist, enesejuhtimist, prioriteetide seadmist ja eesmärgistamist
  • Uni, väsimus, kurnatus - tervislike harjumuste olulisus ja kujundamine
  • Ärevus - strateegiad ärevuse maandamiseks
  • Suhted - suhete loomine ja hoidmine, konfliktide juhtimine, kiusamise vältimine, lähedaste toe suurendamine
  • Õpikeskkond - õppimist toetava keskkonna loomine