Helge Kool MTÜ andmed

Helge Kool MTÜ (registrikood: 80114427) on haridustehnoloogia ettevõte, mis on pühendunud õpilaste heaolu tõstmisele ning koolipsühholoogide ja noortele õppijatele hädavajaliku toe pakkumisele uuenduslike vahendite kaudu.

Helge Kooli missioon on muuta koolisüsteem tõeliselt noori kaasavaks ja anda igale noorele sõnaõigus oma tuleviku osas. Helge varustab koolipsühholooge teadusuuringutel põhinevate analüütiliste tööriistadega, et töötada õpilastega klassiruumis ja individuaalselt, et luua helgemat tulevikku.

Helge Kooli teenused

Helge tugispetsialisti töölaud aitab koolide tugipersonalil planeerida oma tööd, viia läbi noorte heaolu-uuringuid, koguda reaalajas andmeid õpilaste regulaarsest enesehinnangust ja viia läbi sihipäraseid õpilaste sekkumisi.

Helge õpilase mobiilirakendus on tasuta, turvaline ja anonüümne tööriist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele iseenda paremaks mõistmiseks ja vajadusel juhatamiseks õpetajate, koolipsühholoogide või lastevanemate juurde.

Helge materjalide kogu pakub teaduspõhiseid materjale uusimate haridusteaduste ja praktiliste teadmistega, mis aitavad luua paremat kooli õhkkonda ning harida õpetajaid, noori ja vanemaid.

Helge Kool asutati 2019. aastal ja sai 2020. aastal NULA inkubaatori toel hoo sisse. Heateo Mõjufond on 2018. aastal loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada ka Helge Kool.

Helge Kooli väärtused

PISA testides näitavad Eesti õpilased akadeemiliselt häid tulemusi. Paraku on nad samal ajal läbi põlenud. Helge Kooli pikaajaline siht on muuta Eesti koolide õpilased maailma rõõmsaimateks. Meie lühiajaline visioon on vähendada õpilaste läbipõlemist.

Helge kooli väärtusteks on:

  • Tuginemine teaduslikult valideeritud meetoditel;
  • Tegutsemine andmepõhiselt
  • Enda algatuste juures noorte huvide esiplaanile seadmine
  • Noorte kaasamine enda lahenduste leidmise juurde

Helge Kool põhikiri on kinnitatud 03.12.2019 toimunud üldkoosolekul.

Helge Kooli asutaja ja algatuse eestvedaja on Kersti Peenema ja igapäevategevust juhib MTÜ juhataja Marko Rillo. Helge Kool MTÜ üheliikmeline juhatus on valitud 03.12.2019 toimunud üldkoosolekul. Helge Kool MTÜ tegemistesse on panustanud aastate jooksul suur hulk vabatahtlikke ja projektitöötajaid. Mõned meie praegused aktiivsed tiimi liikmed on üles loetletud siin.

Helge Kool MTÜ majandusaasta aruanded: