Helge Kool MTÜ andmed

Helge Kool MTÜ (registrikood: 80114427) on loodud 2019. aastal, et toetada õpilaste koolirõõmu.

Helge Kool missioon on algatada andmepõhiseid muudatusi koolielus, mis aitavad kooli tugispetsialistidel suurendada koolirõõmu.

PISA testides näitavad Eesti õpilased akadeemiliselt häid tulemusi. Paraku on nad samal ajal läbi põlenud. Helge Kooli pikaajaline siht on muuta Eesti koolide õpilased maailma rõõmsaimateks. Meie lühiajaline visioon on vähendada õpilaste läbipõlemist.

Helge kooli väärtusteks on:

  • Tuginemine teaduslikult valideeritud meetoditel;
  • Tegutsemine andmepõhiselt
  • Enda algatuste juures noorte huvide esiplaanile seadmine
  • Noorte kaasamine enda lahenduste leidmise juurde

Helge Kool põhikiri on kinnitatud 03.12.2019 toimunud üldkoosolekul.

Helge Kooli asutaja ja algatuse eestvedaja on Kersti Peenema ja igapäevategevust juhib MTÜ juhataja Marko Rillo. Helge Kool MTÜ üheliikmeline juhatus on valitud 03.12.2019 toimunud üldkoosolekul. Helge Kool MTÜ tegemistesse on panustanud aastate jooksul üle 80 vabatahtliku ja projektitöötaja. Mõned meie praegused aktiivsed tiimi liikmed on üles loetletud siin.

Helge Kool MTÜ majandusaasta aruanded: