Helge Kool MTÜ viib koolides läbi koolis toimetuleku külalistunde, mille käigus 7-12-klassi õpilased saavad hinnata oma toimetulekut ja arutleda ühiselt oma enesetunde parandamise üle.

Külalistunni eesmärgid

Külalistunni eesmärkideks on:

 • Aidata 13-19-aastastel noortel paremini mõista enda emotsionaalset ja füüsilist seisundit.
 • Aru saada, et kuidas on olukord klassis õpitahte, keskendumise, väsimuse ja omavaheliste suhetega.
 • Leida erinevaid viise, kuidas oma enesetunnet hoida ja parandada.

Külalistunni sisu

Ühe 45-minutilise külalistunni vältel:

 • Testivad õpilased Helge Kooli rakenduse abil oma enesetunnet ja saavad endale koheselt individuaalselt anonüümset tagasisidet oma seisundi kohta.
 • Kogu klass saab anonüümselt ülevaate testimise tulemustest oma klassis.
 • Vestelda koos Helge Kool MTÜ külalisõpetajaga ja omavahel tulemustest.
 • Pidada ühiselt nõu, et kuidas klassi õhkkonda senisest rõõmsamaks muuta.
 • Harjutada lihtsaid võtteid, kuidas oma enesetunnet vajadusel toetada.

Lisaks külalistunnile saavad kõik külalistunnis osalevad õpilased peale külalistundi piiramatuks ajaks tasuta võtta individuaalselt kasutusele Helge Kooli mobiilirakenduse.

Külalistunni läbiviija

Külalistunni viib läbi Kersti Peenema, Helge Kool MTÜ juht. Kerstil on magistrikraad hariduse juhtimises, interaktiivses meedias ja andragoogikas. Kersti on tegelenud noorte vaimse tervise ja koolirõõmu teemadega viimased 4 aastat.

Külalistunni hind

Igas külalistunnis saab korraga osaleda kuni üks klass / rühm. Ühe päeva jooksul viime ühes koolis läbi maksimaalselt kuni 4 külalistundi ja nende maksumus on sõltuvalt osalevate paralleelklasside / rühmade arvust:

 • 1 klass 95 EUR
 • 2 klassi 145 EUR
 • 3 klassi 195 EUR
 • 4 klassi 225 EUR
 • Üle 4 klassi – erikokkulepe.

Hinnale ei lisandu käibemaksu, MTÜ Helge Kool ei ole KM-kohustuslane.

Külalistunni eeldused

 • Juhul kui külalistunnis osalevad õpilased on nooremad kui 16-aastased, siis on enne külalistunni läbiviimist oluline koguda kõikidelt tunnis osalevatelt noorte vanematelt või eestkostjatelt nõusolek Helge testimises osalemiseks. Nõusoleku vormi saate peale tellimuse esitamist.
 • Noored osalevad testimises kasutades kas omaenda nutitelefone või kooli poolt pakutud seadmeid.

Kontakt

Kui külalistunni läbiviimise kohta on lisaküsimusi, siis võtke ühendust: [email protected], +372 5235488

Soovin külalistundi läbi viia

  This form uses Akismet to reduce spam. Learn how your data is processed.