Helge tugispetsialisti töölaud

Helge Kool aitab koolidel hallata oma tugispetsialistide tööd õpilaste ja klassidega. Helge töölauda kasutavad õppenõustajad, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja eripedagoogid. Sellega saab jälgida kooliõpilaste olukorda koolis, hallata klassipõhiselt erinevaid sekkumisi ja kavandada igapäevatööd. 

Tugispetsialisti töö kavandamise moodul

Haldab tugispetsialisti baasülesandeid

 • Tegevused klassides
 • Tegevused õpilastega
 • Õppimist abistavate materjalide haldus
 • Sisse logimine HarID abil
Helge Kool töölaud - klassi andmed

Detailne andmeanalüüs

Probleemide tuvastamiseks, algpõhjuste leidmiseks ja lahendamiseks

 • Klasside tulemuste ja üksikküsimuste vastuste analüüs
 • Võrdlused klasside vahel
 • Võrdlused ajas
Helge Kool töölaud - õpilase kaart

Õpilaste isikukaardid

Individuaalse ja privaatse töö tegemiseks konkreetsete noortega

 • Privaatsete märkmete tegemine
 • Kohtumiste haldamine
 • Materjalide haldamine

Helge protsess

Helge tugispetsialisti töölaua kasutamiseks on kolm lihtsat sammu:

01

Ettevalmistus

 • Lepime kokku kooli poolt esmasesse testimisse valitud klasside arvu
 • Häälestame kooli klasside ja õpilaste sätted
 • Sõlmime litsentsilepingu
02

Käivitus

 • Esimest korda testimisi läbi viies tuleb Helge esindaja kooli kohale ja aitab noortega arutelu läbi viia
 • Kooli tugispetsialist omandab Helge metoodika
03

Kasutamine

 • Kooli tugispetsialist võtab Helge töölaua kasutusele ja haldab tööd klassides
 • Vajadusel arutatakse Helge esindajaga, kuidas õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid paremini toetada

Helge tugispetsialisti töölaua eelised

Struktureeritud

Tugispetsialisti tegevuste prioriteetide ja tulemuste haldus 

Paindlik

Annab tööriistad, mille abil tööd hallata vastavalt enda eelistustele

Andmepõhine

Sisaldab erinevat liiki raporteid, mille põhjal juhtimisotsuseid ette valmistada ja teha

Teaduspõhine

Mudel tugineb Schaufeli (2002, 2020), Salmela-Aro (2009), Konu & Rimpelä (2002) Eesti  oludele kohandatud teadustöödel

Võimestav

Hoiab tugispetsialisti aega kokku ja aitab suhteid luua õpetajate, noorte ning lapsevanematega

Turvaline ja privaatne

HarID autentimine. Andmepoliitika kooskõlas EL üldise andmekaitse määrusega (GDPR). 

Helge litsentsi maksumus aastas

Väike

500

Kuni 10 klassi / kuni 250 õpilast

Keskmine

600

Kuni 20 klassi / kuni 500 õpilast

Suur

700

Üle 20 klassi / üle 500 õpilase

Koostöö alustamiseks saada detailid

Soovi korral võtta Helge tugispetsialisti töövahendid kasutusele peame vajadusel üheskoos nõu erinevate lahenduste osas. Võid kasutada kas alltoodud vormi või võtta ühendust e-posti teel: [email protected]

  Korduma kippuvad küsimused

  Mida Helge tugispetsialisti töölaud sisaldab?

  • Kavandamise moodul. Võimaldab kavandada oma igapäevaseid tegevusi - tööd üksikute noortega, klassidega ja ka kogu kooliga.
  • Klasside kaart. Võimaldab hallata informatsiooni erinevate klasside kohta, korraldada testimisi, korraldada erinevaid sekkumisi ja vaadata klasside tulemusi.
  • Õpilase isikukaart. Võimaldab hallata igapäevatööd noortega, hallata nendega kohtumisi, korralda noorte testimisi, sekkumisi ja koostööd õpilaste vanematega.
  • Raporteerimine. Võimaldab analüüsida klasside, perioodide ja terve kooli lõikes õpilaste seisundit.
  • Materjalid. Võimaldab hallata erinevaid õpirahulolu, õpioskuste, suhete ja noorte vaimse tervise valdkonnaga seotud koolitus- ja infomaterjale.

  Mitu korda saan testimisi oma koolis läbi viia?

  Paindlikult. Testimisi saab läbi viia vastavalt oma soovile. Meie kogemus näitab, et enamasti on mõistlik kahe testimise vahel samas klassis jätta ca 1-2 kuuline vahe ning vahepealse aja jooksul koos õpetajate ja noortega ette võtta konkreetseid samme, et olukorda muuta. Seejärel uuesti testimist läbi viies saavad kõik ühiselt hinnata, et missugune on tegevuste mõju.

  Mida sisaldab Helge test - kas ainult õpilaste heaolu?

  Ei, Helge võimaldab õpilaste seisundit ja soove analüüsida palju põhjalikumalt, selles on kokku 6 dimensiooni: suhted, tervis, tunded, keskendumine, õpitahe ja väsimus.

  Test mõõdab õpilaste seisundit 5sel skaalal: roheline-sinep-kollane-oranž-punane.

  Lisaks on võimalik teha detailset analüüsi kõikide ankeedis vastatud üksikküsimuste lõikes.

  Kui kaua läheb raporti koostamisega? Kas teie teete seda?

  Helge tugispetsialisti töölaud on täiesti automaatne. Raport on valmis kohe kui ankeedi täitmine klassis on lõppenud.

  Saime testimise tulemused teada. Mis nüüd saab?

  Helge testimise tulemusel on võimalik kavandada erinevaid algatusi, mille abil noori, õpetajaid või lapsevanemaid toetada või koolitada. Samuti on koolide tugispetsialistid käivitanud koolides mitmeid uuendusi, et õpikeskkonda sobivamaks kujundada. Siin on loetelu mõningatest teemadest, mille osas on Helge teenust kasutavad koolid seni tegelenud:

  • Õpimotivatsioon - kuidas aidata noortel leida koolirõõmu
  • Keskendumine - kuidas parandada oma õpistrateegiaid, muuta oma harjumusi ja tõhustada õppimist
  • Õpingutega toimetulek - kuidas parandada ajajuhtimist, enesejuhtimist, prioriteetide seadmist ja eesmärgistamist
  • Uni, väsimus, kurnatus - tervislike harjumuste olulisus ja kujundamine
  • Ärevus - strateegiad ärevuse maandamiseks
  • Suhted - suhete loomine ja hoidmine, konfliktide juhtimine, kiusamise vältimine, lähedaste toe suurendamine
  • Õpikeskkond - õppimist toetava keskkonna loomine

  Soovita noortele Helge mobiilirakendust

  Tasuta mobiilirakendus noortele

  • Enda seisundi jälgimine, testimine ja tulemused
  • Päevik, ülesanded ja väljakutsed
  • Materjalid lugemiseks, mõtlemiseks ja tegutsemiseks