Kuidas koolides noorte heaolu parandada? Osale konkursil!

19.09.2023

Samsung käivitab projekti “Solve For Tomorrow Baltics”, mille raames saavad 9-12-klassi õpilased osaleda arenguprogrammis, kus koos nendega otsitakse võimalusi koolikeskkonna parendamiseks.

Helge Kool on projekti kaasatud partnerina. Marko ja Kersti aitavad osalevatel noortel kaasa mõelda teemadel: ideede genereerimine, tehnoloogiliste lahenduste kasutamine probleemide lahendamisel ja koolikeskkonna kujundamine. Samuti osaleb Helge Kool noortele mentoritena ning aitab valida välja parimad ideed.

Noorte heaolu ja kaasatus on meie jaoks tähtis

Alates Helge Kooli asutamisest on meie jaoks olnud võtmetähtsusega küsimus, kuidas parandada noorte heaolu Eesti koolides. Meie noored on akadeemiliste saavutuste poolest rahvusvahelisel tasemel, kuid samavõrd oleme negatiivsete edetabelite tipus, mis seonduvad märksõnadega “noorte vaimne tervis” ja “noorte toimetulek”. Võib öelda ausalt – Eesti koolinoored kuuluvad Euroopas nende hulka, kelle õnnetunne on madalaim.

Nelja tegutsemisaasta vältel on meil kogunenud rohkelt andmeid ja kogemusi erinevatest Eesti koolidest. Meie jaoks on koolidega koostöö oluline ning me paneme esikohale suhtlemise noortega ja nendega ühiste lahenduste leidmise. Oleme külastanud väga eripalgelisi Eesti koole – nii väikesi kui suuri, nii kesklinnade koole kui ka väikeseid maakoole. Võime kinnitada, et neil kõigis on üks oluline ühine joon – koolinoored vajavad mõistmist ning soovivad oma hääle kuuldavaks tegemist. Oleme rõõmsad, et üle 1500 noore on soovinud meiega aktiivselt panustada oma probleemide lahendamisse.

Seetõttu on meil hea meel, et Helge Kool ja Samsung Eesti alustavad tihedat koostööd projektiga “Solve For Tomorrow Baltics”. Usume kindlalt ettevõtmisse, kus noored saavad koos õpetajatega moodustada meeskondi ja välja töötada erinevaid ideid, kuidas muuta koolikeskkond noortele sobivamaks ning seeläbi muuta koolielu täisväärtuslikumaks.

Noored saavad oma tiimi registreerida kuni 5. oktoobrini

Parim idee saab premeeritud 10 000 euroga, mille on välja pannud Samsung Eesti. Lisaks saavad kõik projektis osalejad hulgaliselt teadmisi, uusi sõpru ja mitmeid auhindu. Oleme Helge Kooli meeskonnaga aktiivselt kaasatud projekti elluviimisse ning aitame noortel oma ideid välja mõelda, täiendada ja teostada. Konkurss algab septembris 2023 ja kestab kuni 2024. aasta jaanuarini.

Kui soovite meiega koos lahendusi leida, siis registreerige oma tiim hiljemalt 5. oktoobriks veebiaadressil: https://www.solvefortomorrowbaltics.com/et/

Samsung Solve For Tomorrow


Page [tcb_pagination_current_page] of [tcb_pagination_total_pages]


Tags


{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}