Helge Kool annetustalgutel – viime noorte heaolu toetamise Eesti väikekoolidesse

Novembris toimuvad järjekordsed Vabaühenduste Liidu annetamistalgud, kuhu on kutsutud osalema ka Helge Kool MTÜ. Helge Kool plaanib selleaastaste annetustalgute raames viia noorte heaolu hindamise ja toetamise Eesti väikekoolidesse.

Millist probleemi lahendame?

Kui PISA testides saame Eestis järjepidevalt häid tulemusi, siis vaimse tervise seisundit hinnates näeme kuivõrd haprad on meie noored: 2/3 üheksandate klasside tüdrukutest kogevad depressiivseid episoode ja 42% sama vanadest poistest magavad alla soovitud määra.

Paljudes Eesti väikekoolides on tugispetsialistide ressursid piiratud ja noortele pakutav emotsionaalne tugi vähene. Selle toe puudumisel on kaotajaks noored, kellel pole raskesse olukorda sattununa lihtne abi küsida.

Helge Kool on haridustehnoloogia ettevõte, mis on pühendunud õpilaste heaolu tõstmisele ning koolipsühholoogide ja noortele õppijatele hädavajaliku toe pakkumisele uuenduslike vahendite kaudu. Helge varustab koolipsühholooge teadusuuringutel põhinevate analüütiliste tööriistadega, et töötada õpilastega klassiruumis ja individuaalselt, et luua seeläbi helgemat tulevikku. Meie lahendusteks on:

  • Helge tugispetsialisti töölaud aitab koolide tugipersonalil planeerida oma tööd, viia läbi noorte heaolu-uuringuid, koguda reaalajas andmeid õpilaste regulaarsest enesehinnangust ja viia läbi sihipäraseid õpilaste sekkumisi.
  • Helge noorte mobiilirakendus on turvaline ja anonüümne tasuta tööriist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele iseenda paremaks mõistmiseks ja vajadusel juhatamiseks õpetajate, koolipsühholoogide või lastevanemate juurde.
  • Helge materjalikogu pakub teaduspõhiseid materjale uusimate haridusteaduste artiklitega ja praktiliste teadmistega, mis aitavad luua paremat kooli õhkkonda ning harida õpetajaid, noori ja vanemaid.

Kuidas noori toetada?

Koos annetajate abiga saame pakkuda Helge Kool MTÜ teenuseid nendes väikekoolides, kes iseseisvalt seda endale lubada ei saa. Üheskoos toetame Eesti koolinoori nende hääle kuuldavaks tegemisel ja heaolu toetavate tegevustega.

Iga kooli külastamine nõuab ressursse. Selleks, et teha Helge Kooli töövahendid kättesaadavaks Tallinnast kaugemal asuvates või kehvemal järjel olevates väikekoolides, palume oma toetajatelt rahalist abi nendes koolides tugispetsialisti töölaua juurutamiseks ja kasutuselevõtuks ning külalistundide koolitus- ja transpordikulude katmiseks.

Ülekande rekvisiidid ja maksutagastus

Helge Kool MTÜ on alates 01.07.2021 kantud tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja ja annetuste kasutamisel lähtume Annetuste kogumise heast tavast. Teisisõnu – tehtud annetustelt saab tagasi ka tulumaksu. Niisiis – soovi korral palun lisa maksekorralduse selgitusele oma isikukood või oma firma registrikood:

  • MTÜ Helge Kool
  • EE632200221013602779
  • Swedbank
  • SWIFT: HABAEE2X
  • Selgitus: oma isikukood või firma registrikood

 


Foto: Pexels, RDNE Stock project. A Boy in the Library.

Helge Kooli taustast

Helge Kool on 2019. aastal loodud ja 2020. aastal NULA inkubaatorist tuule tiibadesse saanud algatus, mis soovib luua koolielus andmepõhiseid muudatusi õpilaste läbipõlemise vähendamiseks ja ennetamiseks. Tegevused on teaduspõhised, esiplaanile seatakse noorte huvid ning neid kaasatakse ka lahenduste leidmise juurde.

Heateo Mõjufond on 2018. aastal loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada Kiusamisvaba Kool, SPIN programm, Asendusõpetajate programm, Käpp ja Käsi, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus, Ringo Eco, Kõnnime Koos ja Helge Kool.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}