Helge Kool koolipsühholoogile

Helge Kool aitab kooli tugispetsialistil (koolipsühholoogil, sotsiaalpedagoogil, eripedagoogil) oma töö jaoks õpilaste kohta infot koguda. Oleme välja töötanud ankeedi, mille abil kaardistame 13-19-aastaste kooliõpilaste olukorda koolis. Soovi korral enda kooli õpilasi testida, saatke oma detailid. Tuleme aitame hinnata õpilaste seisundit ja peame üheskoos nõu juhul kui on tarvis miskit ette võtta olukorra parandamiseks.