Helge Kool koolile

Helge Kool aitab koolil oma töö jaoks õpilaste kohta infot koguda. Põhiliselt töötame selleks koos kooli tugispetsialistiga. Erinevates koolides on selleks enamasti koolipsühholoog, õppenõustaja, sotsiaalpedagoog, või eripedagoog. Oleme välja töötanud ankeedi, mille abil kaardistame 13-19-aastaste kooliõpilaste olukorda koolis (7..12 klassid). 

Peale anketeerimist saavad õpilased koheselt oma seisundi kohta individuaalset tagasisidet. Kooli tugispetsialist saab reaalajas anonüümselt infot õpilaste seisundi kohta klasside kaupa, võrrelda klasside seisundit omavahel ja erinevatel ajahetkedel.

Testimise maksumus kooli jaoks on aastas 500 EUR (kuni 250 õpilast), 600 EUR (kuni 500 õpilast), 700 EUR (üle 500 õpilase). Hinnale ei lisandu käibemaksu.

Anketeerimiseks on kaks võimalust. Kas mobiilirakenduse abil või veebilingi kaudu. Mobiilirakenduse võivad õpilased enda telefoni alla laadida alltoodud linkide kaudu:

Veebirakendusega testimise puhul genereerime koolile vastavad veebilingid. Soovi korral enda kooli õpilasi testida, saatke oma detailid. Esimesel korral aitame enamasti hinnata õpilaste seisundit koos tugispetsialistiga. Edaspidi saab tugispetsialist hindamisega üksi hakkama. Vajadusel peame üheskoos nõu erinevate lahenduste osas juhul kui on tarvis miskit ette võtta olukorra parandamiseks.