Helge Kool MTÜ analüüsib 13-19-aastaste noorte koolirõõmu. Helge Kool lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, haridusvaldkonna headest tavadest ja Vabaühenduste eetikakoodeksist.

  • Helge Kool kasutab teaduslikel alustel põhinevaid lähenemisi ja valdkonna parimaid praktikaid.
  • Oma pakutavate teenuste ja tegevuste osas esitatakse andmetel tuginevaid ja teaduslikel alustel põhinevaid väiteid.
  • Enda algatuste juures peame oluliseks noorte huvide esiplaanile seadmise ja kaasame neid aktiivselt lahenduste leidmise juurde.
  • Helge Kool tegutseb teadlikult selle nimel, et mitte kahjustada ega ohtu seada inimeste tervist ja turvalisust.

Andmete töötlemise põhimõtted

Helge Kool järgib konfidentsiaalsuse põhimõtteid nende käsutuses oleva informatsiooni käsitlemisel. Ankeetides täidetud vastuseid ei seota konkreetse vastaja isikuga.

Helge Kooli ankeetides antud vastuseid salvestatakse ainult juhul kui vastaja annab selleks loa. Sel juhul talletatakse info vastuste kohta Euroopa Liidu territooriumil paiknevates serverites (Soome või Saksamaa). Infot ei edastata EL ega EFTA territooriumilt välja.

Peale vastamist saab iga vastaja ise otsustada, et kas ta soovib oma infot jagada oma kooli õpetaja või tugispetsialistiga. Samuti saab iga vastaja ise otsustada, et kas ta soovib saada isiklikku tagasisidet. Ankeedi täitmise järel on vastajal võimalus küsida, et kas ta soovib osaleda uutes analüüsides.

Peale loa andmist oma andmeid kasutada saab iga vastaja oma antud loa igal ajal tagasi võtta ja me kustutame tema andmed viivitamatult. Küsimuste korral palume võtta ühendust: [email protected]