Strateegiline juhtimine haridusvaldkonnas – mis on aastal 2023 uut?

– Marko Rillo, Helge Kool MTÜ. 30.03.2023

2023. aasta Haridusjuhtide Aastakonverentsi publikus oli üle 450 Eesti haridusasutuse juhi. Sain kutse teha avaettekande. Üsna esitluse alguses tõin kuuldavale fraasi, mille peale koolijuhte täis saalist käis läbi kahin: “2016. aasta juunis otsustas Briti Vabariigi elanikkond napi häälteenamusega Euroopa Liidust lahkuda.”

Sel hetkel arvasin, et publik lihtsalt elab kaasa. Alles hiljem sain aru, millise sõna juures mõte rändama läks. Nojah – hea kui ettekanne keskendus ebamäärases keskkonnas katsetamisele, millega paratamatult kaasnevad erinevad eksimused. 🙂

Võtsin esitluses fookusesse haridusasutuste strateegiad muutuvas maailmas. Seisame VUCA keskkonnas silmitsi trendidega, mis nõuavad tuleviku kujundamisel üksjagu mitmekesisemate muutujatega arvestamist. Neljas tööstusrevolutsioon söödab ette uusi tehnoloogiaid. Need nõuavad hoopis teistsuguseid juhtimispraktikaid kui veel paar aastat tagasi kasutada sai.

Kuidas mõjutab tehisintellekt haridusasutusi ja nende juhtimist?

Kui 1930. aastal tuli EMI välja oma portatiivse grammofoniga, siis Suurbritannia koolides kardeti, et koolide jaoks kaob vajadus ära. Kui Harvardi Ülikool 2012. aastal oma kursused tasuta edX ja Udemy platvormidele andis, siis lääneranniku ülikoolides algatati petitsioon MOOC-ide keelustamiseks.

Sama küsimuse ees oleme täna seoses ChatGPT, Bing Chati, PhotoAI.com, Midjourney.com, beta.character.ai jt süsteemidega. Ainuüksi 2023.aasta märtsikuus on Whartoni professor Ethan Mollick loetlenud igal nädalal lisandunud üle 90 uue tootestatud rakenduse, mis tehisintellekti kuidagi igapäevatöösse paigutab ja inimeste elu teistsuguseks kujundab. Kuidas me kooliharidus peaks sedalaadses turbulentses keskkonnas üldse toime tulema või kohanema?

Millele peaksid koolijuhid tähelepanu pöörama? Oluliseks küsimuseks on selles olukorras prioriteetide seadmine. Kõiges ei saa hea olla. Ressursse on alati piiratult. Ehk on aeg käes valikute tegemiseks.

Kirjutasin mõne aja eest ka oma blogis pikemalt VUCA keskkonnas juhtimisotsuste tegemisest.

Kui teema kõnetab, siis saad vaadata videost täpsemalt. Alguses on ettekanne, teises osas mõttevahetus päeva juhtide Toomas Kruusimägi ja Urmas Vainoga.

Info ettekande kohta

Marko Rillo (Helge Kool MTÜ) esinemine Haridusjuhtide Aastakonverentsil 09.02.2023 teemal “Strateegiline juhtimine haridusvaldkonnas – mis on aastal 2023 uut?”

Olulisemad ettekandes käsitletud teemad:

  • Megatrendide mõju strateegiate koostamisele. Muutuvas, ebakindlas,  keerulises ja ebamäärases VUCA-maailmas tuleb käesoleva olukorra ja tulevikustsenaariumite mõtestamisel arvestada suurema hulga muutujatega kui seni.
  • Neljas tööstusrevolutsioon on haridusvaldkonda ümber korraldamas. Sellega hakkama saamine eeldab teistsuguseid juhtimispraktikaid kui seni.
  • Kuidas vältida strateegia sattumist kohe prügikasti? Kui veel kümme aastat tagasi oli võimalik koostada detailseid arengukavasid, siis 2023. aastasse sobivad paremini strateegiad, kus on üldine suund paigas, aga detailide tõlgendamiseks on vabamad käed.
  • Kuidas seada strateegia organisatsiooni juhtimise keskmesse? Strateegilise juhtimise tööriistakastis on hulk vahendeid – leia endale sobiv lähtudes ümbritsevast keskkonnast, oma organisatsiooni ambitsioonist ja püüdlustest.

Korraldajad: Eesti Koolijuhtide Ühendus MTÜ ja Confent OÜ.


Helge Kool on 2019. aastal loodud ja 2020. aastal NULA inkubaatorist tuule tiibadesse saanud algatus, mis soovib luua koolielus andmepõhiseid muudatusi õpilaste läbipõlemise vähendamiseks ja ennetamiseks. Tegevused on teaduspõhised, esiplaanile seatakse noorte huvid ning neid kaasatakse ka lahenduste leidmise juurde.

Heateo Mõjufond on 2018. aastal loodud Eesti esimene filantroopiafond, kuhu panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Fondi toel on saanud oma tegevust laiendada Kiusamisvaba Kool, SPIN programm, Asendusõpetajate programm, Käpp ja Käsi, Peaasjad, Lapse Heaolu Arengukeskus, Ringo Eco, Kõnnime Koos ja Helge Kool.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}