Helge Kooli tiim

Kersti Peenema

Kersti Peenema

Helge asutaja: kersti@helge.app

Marko Rillo

Dr. Marko Rillo

Helge askeldaja

Michaela Engström

Michaela Engström

Helge disainer

Elina Meier

Elina Meier

Helge arendaja

Tõnn Toomsalu

Tõnn Toomsalu

Helge arendaja

Kati Pajuman

Kati Tammik

Helge hariduspsühholoogia nõustaja

Dr. Anneli Veispak

Dr. Anneli Veispak

Helge arengupsühholoogia nõustaja

Marja Bauters

Dr. Merja Bauters

Helge digitehnoloogiate nõustaja, ELU projektide kaasjuhendaja 2020

Õnne Uus

Õnne Uus

Helge psühholoogia nõustaja, ELU projekti kaasjuhendaja 2021