Helge Kool MTÜ rekvisiidid

MTÜ Helge Kool võtab vastu annetusi. Meie rekvisiidid on:

Helge Kool MTÜ, IBAN: EE632200221013602779, Swedbank, SWIFT: HABAEE2X

Helge Kool MTÜ on Maksuameti poolt kantud alates 01.07.2021 tulumaksusoodustusega MTÜde nimekirja ja annetuste kasutamisel lähtume Annetuste kogumise heast tavast.

Annetuste kogumise hea tava

Iga soovija võib soovi korral saada infot kogutud raha kasutamise ja tegevuste tulemuste kohta. Meie senise tegevuse ja tulevikuplaanide kohta võib lugeda meie majandusaasta aruannetest ja strateegiast.

Helge Kool annetuste kasutamine

Helge Kool MTÜ visioon on aidata muuta Eesti õpilased maailma rõõmsaimateks. Meie õpilased ja õpetajad on olnud seni akadeemiliselt väga tublid. PISA edetabelid näitavad, et oleme õppimisega hästi hakkama saanud. Samal ajal näitavad õpilaste heaolu näitajad pigem kurvastavat trendi. Paljud noored on läbi põlenud ja nende enesetunne pole kiita. Helge Kool tegutseb andmepõhise haridusmuutuse algatajana.

Me kogume 4 korda aastas klasside kaupa andmeid õpilaste seisundi kohta ja anname õpetajatele ning koolide tugispetsialistidele sisukaid soovitusi õhkkonna parandamiseks. Oma tegevust alustasime 2019. aastal ja seni oleme teinud enamikke analüüse suuresti käsitsi ja seetõttu tegutsenud väikesel skaalal - 2022. aasta kevadsemestri lõpuks teeme koostööd 10 Eesti kooliga ja 400 õpilasega vanuses 13-19 eluaastat.

Selleks on meil kavas ehitada täisautomaatsed süsteemid:

  • Mobiilirakendus noortele, mis lubaks noortel leida lihtsamaid võimalusi enda seisundi mõistmiseks ja toetamiseks. Tänaseks on valmis mobiilirakendus oma baasfunktsionaalsuses. Mobiilirakendust on meil kavas arendada, et paremini õpilasi toetada.
  • Veebirakendus tugispetsialistile - koolipsühholoogile ja õpetajale, mis lubaks neil paremini aru saada noorte seisundist ja kavandada erinevaid algatusi. Veebirakenduse arendustegevus on meil praegu käsil.

Praeguses etapis kasutame annetusi täies ulatuses tehnoloogilisteks arendustegevusteks, et viia rakendus enamate Eesti noorteni.

Helge Kool toetajad

Hindame läbipaistvust, mistõttu kõikide annetajate nimed on vaikimisi avalikud. Juhul kui soovite teha anonüümse annetuse, siis palume meiega eelnevalt ühendust võtta: [email protected] Helge Kool MTÜd on seni toetanud:

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Ernst Young Baltics AS